Aanleg Princenlant 4, Boxtel

In opdracht van de gemeente Boxtel hebben we in het voorjaar van 2021 de complete inrichting verzorgd. De aanleg van een ‘halfverharding’ met BGS pad van de Hoop Bouwstoffen, grondwerk t.b.v. gazons en beplanting en het leveren en planten van bomen, heesters en vaste planten.

Daarnaast hebben we t.b.v. het onderhoud van het appartementencomplex rondom GS Pro grasplaten (Joosten Kunststoffen) aangebracht.