Aanplant woonbos, Bergeijk


Binnen de kaders van ‘Natuurlijk wonen’ heeft de gemeente Bergeijk kavels beschikbaar gesteld voor het bouwen van royale woningen middenin de bossen van Bergeijk. Echter om de kavels te realiseren zijn er bomen gekapt en is er grond ontgonnen. Om dit te compenseren is er een plan opgesteld om het groene karakter rondom de kavels te herstellen met inheems plantmateriaal. Groenvoorziening Vogels had de economisch meest voordelige inschrijving en is aan het einde van februari begonnen met de werkzaamheden.

Om het kavel direct een volwassen karakter te geven is er gekozen voor inheemse bomen van formaat. Namelijk 10 beuken (Fagus sylvatica)en 4 dennen (Pinus nigra) met stamomtrekken van 50-60 cm. De plantgaten van deze bomen zijn bemest met schimmeldominante humuscompost. Naast de grote bomen zijn er ruim 60 stuks dennen geplant met een maximale hoogte van 250 cm. Deze dennen zijn gerooid uit een berm van een doorgaande weg binnen de gemeente Bergeijk, omdat ze daar te dicht op elkaar stonden en met het verplanten een kans krijgen om verder uit te groeien. Om het gebied verder aan te kleden is er bosplantsoen met inheemse soorten (600 stuks) geplant.

Naast het aangrenzende pad zijn palen geplaatst om verkeer buiten de kavel te houden en de groenstrook ongemoeid te laten.