Specialisatie


In de loop van de jaren heeft Groenvoorziening Vogels zich op verschillende vlakken gespecialiseerd. Naast reguliere activiteiten als plantwerkzaamheden, bestraten, maaien van gazons en bermen, snoeiwerkzaamheden, vegen, borstelen en alles wat er bij de groenvoorziening komt kijken, zijn er bepaalde activiteiten die door de verandering van de markt of door innovaties vragen om een bepaald specialisme.