Afrastering Bruggenrijt, Veldhoven

Binnen de gemeente Veldhoven is een plan ontwikkeld om het weidegebied, langs waterloop “de Bruggenrijt”, op een natuurlijke wijze te gaan beheren met runderen. Om deze runderen binnen het aangewezen gebied te houden is het plaatsen van een raster noodzakelijk. Het raster moet een natuurlijk karakter hebben en opgaan in de glooiing van het landschap. Het totaal te omheinen gebied is ruim 1900 meter lang, daarnaast worden ook de aanwezige bomen en poelen beschermd binnen het gebied. Er worden ruim 600 kastanje houten palen gebruikt, met daaraan 3 draden prikkeldraad.

Groenvoorziening Vogels heeft halfverwege mei 2017 na het uitzetten van het gebied, de eerste paal de grond in getrild door middel van een rupskraan met trilblok. Hierna werden de draden gespannen en vastgekramd aan de palen.

Sfeerimpressie

Neem gerust contact op met ons