VCA** 2008/5.1

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA is oorspronkelijk ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-)chemie industrie, maar wordt inmiddels binnen vele bedrijfstakken toegepast. De VCA wordt gebruikt om dienstverlenende bedrijven structureel en objectief te toetsen op VGM aspecten binnen het bedrijf. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn voldoen in de praktijk aan belangrijke wet- en regelgeving. 

In 1999 heeft Groenvoorziening Vogels het VCA* certificaat behaald. Vervolgens is in 2005 het VCA** 2004/04 certificaat behaald, wat inmiddels is bijgesteld naar 2017/6.0 Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd gaan bewust om met hun werknemers, omgeving en machines. Dit betekend dat alle machines voldoen aan de nieuwste milieu- en veiligheidseisen en dat de werknemers geschoold zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook onze onderaannemers voldoen aan de gestelde eisen.

Neem gerust contact op met ons