Milieu ISO 14001

ISO 14001 is een internationale norm met eisen voor een milieumanagement systeem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Groenvoorziening Vogels is momenteel het managementsysteem op aan het zetten om in januari voor het eerst gecertificeerd te worden conform de ISO 14001 norm.

Neem gerust contact op met ons