Integraal onderhoud wijk 1, gemeente Best

Voor de gemeente Best voeren wij een deel van het integraal onderhoud van de openbare ruimte uit.

Het integraal onderhoud is een ruim begrip. Waar men voorheen voor iedere discipline een andere aannemer inschakelde verwacht de opdrachtgever tegenwoordig ‘ontzorgt’ te worden. Dit betekend dat alle voorkomende werkzaamheden binnen de openbare ruimte door één partij uitgevoerd wordt.

De kracht van groenvoorziening Vogels is dat we alles in eigen beheer uit kunnen voeren. Denk hierbij aan: Onkruidbestrijding op verhardingen door middel van borstelen, hete lucht en vegen. Schoffelen van plantsoenen, (machinaal) hagen knippen, maaien van bermen, sloten en gazons, snoeien van heesters, bodembedekkers en bosplantsoen, zwerfvuil ruimen, prullenbakken leegmaken en zelfs lantaarnpalen wassen.

Steeds meer van deze werkzaamheden worden met elektrische machines uitgevoerd. Handgereedschappen zijn al grotendeels elektrisch, maar ook grotere machines worden steeds vaker elektrisch uitgevoerd.

Sfeerimpressie

Neem gerust contact op met ons