Referenties

Aanplant woonbos, Bergeijk

Binnen de kaders van 'Natuurlijk wonen' heeft de gemeente Bergeijk kavels beschikbaar gesteld voor het bouwen van royale woningen middenin de bossen van Bergeijk. Echter om de kavels te realiseren zijn er bomen gekapt en is er grond ontgonnen. Om dit te compenseren is er een plan opgesteld om het groene karakter rondom de kavels te herstellen met inheems plantmateriaal. lees meer

Prairiebeplanting Tamboer, Oirschot

In het centrum van de gemeente Oirschot is een grote border van zo'n 400 m2 door Groenvoorziening Vogels aangeplant met Prairiebeplanting. De border had tot op heden geen bestemming, waarna Groenvoorziening Vogels geadviseerd heeft in de aanleg van deze duurzame functionele oplossing. De combinatie van vaste planten met verschillende bloeitijden en verschillende soorten grassen zorgt ervoor dat de border bijna het hele jaar door bloeit. lees meer

Realisatie afrastering Bruggenrijt, Veldhoven

Binnen de gemeente Veldhoven is een plan ontwikkeld om het weidegebied, langs waterloop "de Bruggenrijt", op een natuurlijke wijze te gaan beheren met runderen. Om deze runderen binnen het aangewezen gebied te houden is het plaatsen van een raster noodzakelijk. lees meer

Realisatie Kloosterpark, Schijndel

Het Elde College in Schijndel heeft het schoolgebouw uitgebreid met nieuwbouw in het Kloosterpark. De landschappelijke inpassing hiervan in het karakteristieke Kloosterpark is erg belangrijk. Groenvoorziening Vogels heeft de plannen die op papier zijn uitgewerkt vertaald naar de realiteit, waardoor het Kloosterpark gebruiksvriendelijk is... Lees meer

 

ASML Veldhoven

In opdracht van hightechbedrijf ASML heeft Groenvoorziening Vogels de inrichting verzorgd voor de buitenruimte langs de Kempenbaan in Veldhoven. In samenwerking met gemeente Veldhoven heeft ASML een plan opgesteld om dit circa 500 meter lange park landschappelijk in te richten. Lees meer